DU LỊCH PHAN THIẾT

TOUR MŨI NÉ PHAN THIẾT 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR MŨI NÉ PHAN THIẾT 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR CỔ THẠCH BIỂN TIẾN THÀNH

TOUR CỔ THẠCH BIỂN TIẾN THÀNH

Lịch trình Sài Gòn - Chùa Cổ Thạch - Hải Đăng Kê Gà - Dinh Thầy Thím - Bãi Đá Nhảy - Sài Gòn

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

2.190.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR CỔ THẠCH PHAN THIẾT

TOUR CỔ THẠCH PHAN THIẾT

Lịch trình Sài Gòn - Chùa Cổ Thạch - Hải Đăng Kê Gà - Dinh Thầy Thím - Bãi Đá Nhảy - Sài Gòn

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

2.190.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR CỔ THẠCH MŨI NÉ

TOUR CỔ THẠCH MŨI NÉ

Lịch trình Sài Gòn - Chùa Cổ Thạch - Hải Đăng Kê Gà - Dinh Thầy Thím - Bãi Đá Nhảy - Sài Gòn

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

2.190.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH CỔ THẠCH BIỂN TIẾN THÀNH

DU LỊCH CỔ THẠCH BIỂN TIẾN THÀNH

Lịch trình Sài Gòn - Chùa Cổ Thạch - Hải Đăng Kê Gà - Dinh Thầy Thím - Bãi Đá Nhảy - Sài Gòn

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

2.190.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH CỔ THẠCH PHAN THIẾT

DU LỊCH CỔ THẠCH PHAN THIẾT

Lịch trình Sài Gòn - Chùa Cổ Thạch - Hải Đăng Kê Gà - Dinh Thầy Thím - Bãi Đá Nhảy - Sài Gòn

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

2.190.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH CỔ THẠCH MŨI NÉ

DU LỊCH CỔ THẠCH MŨI NÉ

Lịch trình Sài Gòn - Chùa Cổ Thạch - Hải Đăng Kê Gà - Dinh Thầy Thím - Bãi Đá Nhảy - Sài Gòn

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

2.190.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR TIẾN THÀNH PHAN THIẾT

TOUR TIẾN THÀNH PHAN THIẾT

Lịch trình Sài Gòn - Chùa Cổ Thạch - Hải Đăng Kê Gà - Dinh Thầy Thím - Bãi Đá Nhảy - Sài Gòn

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

2.190.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR BIỂN TIẾN THÀNH

TOUR BIỂN TIẾN THÀNH

Lịch trình Sài Gòn - Biển Tiến Thành - Team Building Hoành Tráng - Gala Lunch Sôi Động - Bikini Beach - Sài Gòn

Thời gian 1 Ngày

Xe Ô tô

Khách sạn

850.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ PHAN THIẾT 2 NGÀY 1 ĐÊM

DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ PHAN THIẾT 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH MŨI NÉ PHAN THIẾT 2 NGÀY 1 ĐÊM

DU LỊCH MŨI NÉ PHAN THIẾT 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR MŨI NÉ PHAN THIẾT

TOUR MŨI NÉ PHAN THIẾT

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH MŨI NÉ PHAN THIẾT

DU LỊCH MŨI NÉ PHAN THIẾT

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH MŨI NÉ BÌNH THUẬN 2 NGÀY 1 ĐÊM

DU LỊCH MŨI NÉ BÌNH THUẬN 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR MŨI NÉ BÌNH THUẬN

TOUR MŨI NÉ BÌNH THUẬN

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH MŨI NÉ BÌNH THUẬN

DU LỊCH MŨI NÉ BÌNH THUẬN

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR BÌNH THUẬN 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR BÌNH THUẬN 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Circus Land Nova - Phan Thiết - Mũi Né - Team Building - Đồi Cát Hồng - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Resort 3 sao

1.325.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ

TOUR DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ 2 NGÀY 1 ĐÊM

DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ

DU LỊCH BIỂN MŨI NÉ

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Bàu Sen - Teambuilding - Gala Dinner - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH HÒN RƠM

TOUR DU LỊCH HÒN RƠM

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm - Bàu Sen - Team Building - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.190.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR HÒN RƠM

TOUR HÒN RƠM

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm - Bàu Sen - Team Building - Lâu Đài Rượu Vang - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.190.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH PHAN THIẾT 1 NGÀY

TOUR DU LỊCH PHAN THIẾT 1 NGÀY

Lịch trình Sài Gòn - Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm - Team Building - Tắm Biển & Hồ Bơi - Gala Lunch - Đồi Cát Mũi Né - Sài Gòn

Thời gian 1 Ngày

Xe ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

690.000vnđ

Xem thêm >>
Hotline
Hotline